Новини

Дете с церебрална парализа проходи и проговори в Дневния център

  • 8/1/2017

Венцислав Валентинов скоро ще навърши 5 години. Той е весело и енергично дете, което тича, щурее, играе като всички деца на своята възраст и работи усилено върху речевите и графичните си умения. Когато го види човек не би и помислил, че има диагноза детска церебрална парализа, долна спастична парапареза и епилепсия. Днешното му състояние и впечатляващият му напредък са резултат от професионализма и упорития труд на мултидисциплинарния екип от специалисти от Дома за медико-социални грижи за деца – Варна (ДМСГД- Варна), който работи с момчето.
Майката на Венци го записва в Дневния център за деца от 0-7 години с увреждания към ДМСГД – Варна, когато той е на 2 години и 3 месеца. Дневният център е предназначен за деца от 0-7 години с увреждания на опорно-двигателния апарат от периферен или централен произход, с или без психични затруднения. Той предлага безплатна алтернативна дневна грижа в рамките на работната седмица като е осигурен е безплатен транспорт от и до дома на всяко дете. Когато постъпва, Венци не може нито да върви, нито да говори. След като е уточнено състоянието му към тогавашния момент, е изготвен индивидуален физиотерапевтичен и образователен план за детето, съобразен с потребностите му. Непосредствено след това работа с него започва мултидисциплинарният екип от специалисти – кинезитерапевт, логопед, психолог, специален педагог. В резултат, само след 3 месеца, Венци започва да върви. Първите си крачки той прави именно в Дневния център с помощта на кинезитерапевта Антоанета Димитрова. Първите кратки думи, които Венци изрича, са резултат от терапевтичните сесии с клиничния логопед и дефектолог Галина Добролевска. Венци преодолява първоначалното си състояние на тревожност и безпокойство и се адаптира успешно към Центъра, благодарение на индивидуалните сесии с детския психолог Владимир Божков. Започва да общува и взаимодейства без притеснение с другите деца. Сега е със стабилен емоционален статус, адекватни афективни реакции, значително са подобрени социалните му умения.
Същевременно в Дневния център момчето е обградено с обичта и вниманието на целия екип - медицинската сестра Соня Станева и детегледачките Атанаска Видева, Мария Некова, Виолета Борисова и Свилена Попова. Те са тези, които стриктно следят да се спазват предписанията на специалистите по отношение на храненето, режима и навиците на детето.
Сега Венци се подготвя за бъдещата си адаптация в масово училище. В тази задача той е подпомаган от специалния педагог към Дневния център Атанаска Станкова, ерготерапевта Венцислав Николов и от логопеда Николета Иванова. „Работя предимно върху фината моторика, графичните умения на детето, развитието на познавателната дейност - да групира предмети според функциите, цветовете и качествените им характеристики. Развивам игровата му култура и навиците за самообслужване – събличане, преобличане, хранене и т.н.“, обясни Атанаска Станкова, която също всекидневно наблюдава развитието на момчето. „Днес Венци е съвсем различно дете. Преди беше затворен, не се обръщаше на име, не общуваше. А сега назовава хората по имена, коментира какво се случва около него и най-важното – той е щастлив“, каза още тя.