Дневен център

Диагностика и терапия

Дневен център за рехабилитация на деца с двигателни увреждания и психически затруднения

Извършва рехабилитация на деца с:

* Изоставяне в нервнопсихическо развитие
* Заболявания на централната и периферната нервна система
o ДЦП /детска церебрална парализа/
o Парализа на раменния сплит
o Мускулна атрофия
o Следполиневритни състояния
o /spina bifida/ Спина бифида
o Неврит на лицевия нерв
o Дегенеративни мускулни заболявания
o Миопатии
* Ортопедични заболявания
o Вродена луксация на тазобедрените стави
o Тортиколис
o Гръбначни изкривявания
o Постоперативна мобилизация след фрактури
* Психологични затруднения
o Проблеми в общуването
o Хиперактивност
o Депресивни състояния
* Говорни затруднения

Методи на лечение, които прилага:

* Специализирана рехабилитация
o Класически и лечебен масаж
o Активна кинезитерапия
o Пасивна кинезитерапия
o Радресираща гимнастика
o Позиционно лечение
o Рефлекторна кинезитерапия по Войта
o Невроразвойно лечение по Бобат
o Хидротерапия

* Физиотерапия
o ИМП /магнитотерапия/
o Лазер
o Електрофореза
o Елекростимулации
* Говорна диагностика и терапия
* Хранителна терапия
* Предучилищна подготовка
* Психодиагностика и психотерапия
o Релационна психомоторика
* Психопедагогическа рахабилитация