Дневен център

Диагностика и терапия

Мултидисциплинарен екип от висококвалифицирани специалисти извършва рехабилитация на деца с проблеми в моториката, генетични и хронични заболявания, с или без умствена изостаналост.

Методите на лечение, които се прилагат са:

* Специализирана рехабилитация:
o Класически и лечебен масаж
o Активна кинезитерапия
o Пасивна кинезитерапия
o Редресираща лечебна гимнастика
o Позиционно лечение
o Рефлекторна кинезитерапия по Войта
o Невроразвойно лечение по Бобат
o Хидротерапия
о Механотерапия

* Физиотерапия:
o ИМП /магнитотерапия/
o Лазер
o Електрофореза
o Елекростимулации

* Говорна диагностика и терапия
* Хранителна терапия

* Психодиагностика и психотерапия
o Релационна психомоторика

* Психопедагогическа рахабилитация.