Дневен център

Структура

Дневният център разполага с дневна, столова, две спални, лекарски кабинет, манипулационна, психологически, логопедичен и педагогически кабинет, зала за кинезитерапия, мултисензорна стая, зала за психомоторика. Дневната грижа е съчетана с рехабилитационни процедури и обучение. За децата е осигурен безплатен транспорт със специализирани микробуси до заведението и обратно.
Екипът на Дневния център е мултидисциплинарен. Включва лекар, медицинска сестра, социален работник, рехабилитатори, кинезитерапевти, психолози, тифлопедагог, логопеди, специални педагози, ресурсен учител, възпитател и детегледачки. При постъпването в Дневния център, на всяко дете се изготвя индивидуален терапевтичен и обучителен план, с който родителите се запознават. На база на това и въз основа диагностичния статус на детето, се разработва методика за работа, съобразена със специфичните потребности на детето. Предлага се и индивидуален хранителен режим.
Образователната дейност се осъществява на място в Дневния център от специалисти от Център за специална образователна подкрепа. Издава се и сертификат.
Целта на екипа е децата, посещаващи Дневния център, да разгърнат своя потенциал, да компенсират дефицитите си, да се социализират и в последствие да се интегрират успешно в масовите детски и учебни заведения. Същевременно родителите да могат да възстановят социалния си и трудов статус.