За ДМСГД

Обща информация

Домът за медико - социални грижи за деца – Варна е открит на 17 ноември 1953 г. Той е структуриран в системата на Министерството на здравеопазването, разполага със 180 места за деца и в него работят 170 високо квалифицирани медицински и немедицински кадри – лекари, медицински сестри, рехабилитатори, кинезитерапевти, специални педагози, логопеди, монтесори терапевти, психолози и др. Всекидневно, 24 часа в денонощието, те се грижат за децата от Дома.
Към комплекса е създаден Център за ранна интервенция и рехабилитация, който работи вече 18 години и обслужва около 300 деца годишно. В него се извършва ранна интервенция и рехабилитация, диагностика, ранно лечение на деца с увреждане на централната нервна система - обикновено детска церебрална парализа, увреждане на нервната периферна система – родово травматични увреждания, вродени, генетични, ортопедични заболявания, увреждания след хирургични интервенции, ортопедични и неврологични. Предлага се кинезитерапия, физиотерапия, ерготерапия, водолечение, механотерапия. Центърът осигурява подкрепа и опора на семействата на тези деца в процеса на рехабилитация, обучава родителите като ко-терапевти във времето на рехабилитационния процес. Децата от Варна ползват услугите почасово, а тези от страната се настаняват заедно с майката или с придружител. Престоят, прегледите, консултациите, всички рехабилитационни услуги са напълно безплатни.
В Дома за медико-социални грижи за деца - Варна има и Дневен център за деца от 0 до 7 години с увреждания на опорно-двигателния апарат от периферен или централен произход, с или без психични затруднения. В него се осигуряват общи грижи и специфична рехабилитация, които са безплатни за всички деца.
В комплекса има и Отделение за недоносени деца. То е единственото във Варна, в което майката се настанява заедно с бебето.

Заведението се финансира планово от републиканския бюджет, заедно с това се радва на вниманието на своите дарители, сред които:

* Лайънс клуб - Варна
* Хотел "Мелия"
* Фрапорт Туи Стар Еърпорт
* ДП"Ръководство въздушно движение"
* Фондация "Св.св.Константин и Елена"
* Дружество "Майка"
* Девня"Цимент"
* Пристанище - Варна
* Върховен административен съд
* Ротари клуб
* Клуб за народни танци "Моряците"
* Служители банка ДСК
* НАСА-Д ООД
* Борди-ООД
* Еко Фууд-ООД
* Eко Варна-ЕАД
* Черноморски водолазен център-ООД
* СБМ "Интернешънъл"
* Клиин Сървиз 1-ООД

Домът работи в близко сътрудничество с общински, правителствени и неправителствени организации, като:

* Общински служби
* Социално подпомагане