Дневен център

За кого

Дневният център за деца от 0-7 години с увреждания на опорно-двигателния апарат от периферен или централен произход, с или без психични затруднения, осигурява алтернативна почасова услуга - дневна грижа. На нуждаещите се деца се предоставя комплекс от диагностични, лечебни, рехабилитационни, психотерапевтични, логопедични, образователни и социални услуги, които са съобразени с индивидуалните им потребности и възможности. В дългосрочен аспект, целта е социализация и интеграция на децата в обществото.

Необходими документи за постъпване:
• Заявление до Директора на ДМСГД - гр. Варна /изготвя се на място - при социалните работници/.
• Договор за ползване на социална услуга /изготвя се на място/.
• Удостоверение за раждане.
• Медицинска документация – изследвания, консулти, епикризи, решение на ТЕЛК.
• Изследвания за носителство на дезинтерия, салмонела, коли.
• Изследвания за паразити /при деца над 6 - месечна възраст/.
• Извлечение от имунизационния статус на детето.
• Бележка от личен лекар, че няма контакт с ОЗБ.
*Забележка: Изследванията имат давност до 7 дни от датата на получаване.

Лице за контакти: Д-р Нели Николова
0887/ 500 417