Дейности

Медицински

1. Лечение на децата при текущи остри и хронични заболявания. Условия за продължително обслужване на деца с кислородна зависимост, хранене със сонда, диетично хранене, постоперативни грижи.

2. Организиране и осъществяване на консулти, високоспециализирани изследвания и оперативна терапия във Варна и София.
3. Обща и специфична профилактика, скрининг на ретинопатии, аномалии на пикочополовата система и др.
4. Общи и интензивни грижи за недоносени деца в напълно оборудвано за целта отделение.
5. Специфични грижи и медицинско обслужване на деца с тежки вродени и придобити увреждания.
6. Специализирана рехабилитация и физиотерапия на деца с нарушения в моториката от периферен или централен характер и проблеми в опорно-двигателния апарат - детски травматизъм с/или без умствена недостатъчност отглеждани в домашна среда.

• като дневна услуга от 8 до 16 ч. в обособен Дневен център.
• като амбулаторна услуга – по определен почасов график за работа със специалисти (кинезитерапевт, логопед, педагог, психолог, физиотерапевт).

Кинезитерапия е насочени механизми на действие за стимулиране координацията на движение, подтиска примитивните рефлекси, механизми и модели на движение, активира механизмите на вертикализация, засилва определени мускули и мускулни групи, стимулира равновесните механизми и ориентацията в схемата на тялото и пространството, засилва трофиката и ускорява кръвотока на мускула, стимулира рецепторния апарат в мускулите, ПНС и ЦНС, поддържа еластичността на мускулите и разтегливостта на сухожилните връзки и капсули, стимулира сензорната интеграция, предотвратява скъсяването на мускулите, сухожилията и деформациите на ставите и костите.

• Рефлекторна кинезитерапия
-рефлексно-предизвикано предвижване по Войта- Стимулиране на пускови зони от 1 до 3 мин. Комбинацията на пусковите зони и позициите се определят от моторните умения, календарната възраст, клиничната картина и степента на увреждане на детето.

• Невроразвойно лечение по Бобат- Стимулиране на равновесни реакции, стимулиране на реакции на изправяне, създаване на двигателни умения, автоматизиране на двигателните умения в ежедневието.

• Активна кинезитерапия
-аналитична гимнастика

• Обучение в придвижване (лазене, ходене на колене, ходене прав)-активни упражнения с помощни уреди и апарати валяк, успоредка, проходка с предно/ задно натоварване, количка за лазене).
• Пасивна кинезитерапия
-стречинг
-масаж- вибрации, поглаждане, обтриване с груба кърпа
• Позиционна терапия
-вертикализатор
-статични нощни шини, динамични/ статични дневни шини
• Хидротерапия- има миорелаксиращ и трофичен ефект при деца с фиксирана церебрална парализа- спастична или смесена форма, както и подпомага за тяхната сензорна интеграция. Стимулира антигравитационната мускулатура при хипотонична форма на церебрална парализа. Противопоказана е при гърчови състояния, фебрилитет, кожни заболявания и инсуфициентен контрол на тазови резервоари.

Физиотерапия

• Електростимулации с нискочестотни токове
• Магнитотерапия (магнитно импулсно поле)
• Ултразвук
• Електрофореза
• Лазер-терапия Не-Ne
• Термотерапия
-топлинни процедури