КОНТАКТИ

Как да ни откриете

Варна 9022 кв. Виница,
ул. Овеч 2

Директор - 052 342 403

Социален кабинет -
052 984 776

Връзки с обществеността - 052 342 317

Централа - 052 342 304

Форма за контакти