Новини

Наши специалисти участваха в Световния PNF конгрес

  • 10/16/2023

Специалисти от Центъра за ранна интервенция и рехабилитация към ДМСГД – Варна, участваха в Световния PNF конгрес в София (PNF - концепцията за лечение, известна като Проприоцептивно нервно-мускулно улесняване -ПНМУ). Столицата ни бе домакин на поредица събития, част от 37-мия световен форум, както и на Редовната годишна среща на международната ПНМУ асоциация. (IPNFA Annual General Meeting’23 – Sofia). В тях ДМСГД – Варна бе представен от кинезитерапевтите Вержиния Маркарян, Антоанета Димитрова и Свилен Стоянов, както и от рехабилитатора Дарина Станева.
В рамките на двата форума бяха включени пет практически модула, ръководени от инструктори от Германия, Полша, Бразилия и Кореа. Предвид проблематиката на децата, посещаващи Центъра за ранна интервенция и рехабилитация към ДМСГД – Варна, специалистите ни участваха в модула „Едноопорната фаза при хеми пациенти – защо е критично важна?“, воден от Бенедикт Бьомер от Рехабилитационната болница „Блокс“ в Германия.
Приоритет на ръководството на ДМСГД – Варна е системната допълнителна квалификация на специалистите от лечебния комплекс. Стремежът е те да са запознати с най-новите тенденции в лечението и рехабилитацията на децата с двигателни затруднения и дефицити. Същевременно системно се осигурява нова, модернизирана апаратура с цел постигането на оптимални резултати в лечебния процес.