Център за ранна интервенция и рехабилитация

В центърът за ранна интервенция и медицинска рехабилитация се извършва диагностика и ранна интервенция на високо рисковите деца, както и комплексна рехабилитация на деца с церебрална парализа и други невро-мускулни и ортопедични заболявания, психични отклонения и логопедични проблеми.

Документи

Необходими документи за постъпване
• Заявление до Директора на ДМСГД - гр. Варна /изготвя се при социалните работници в Дома/.
• Договор за ползване на социална услуга /изготвя се на място/.
• Удостоверение за раждане.
• Медицинска документация – изследвания, консулти, епикризи, решение на ТЕЛК.
• Изследвания за носителство на дезинтерия, салмонела, коли.
• Изследвания за паразити /при деца над 6 месечна възраст/.
• Извлечение от имунизационния статус на детето.
• Бележка от личен лекар, че няма контакт с ОЗБ.
*Забележка: Изследванията имат давност до 7 дни от датата на получаване.

Лице за контакти: Д-р Нели Николова
0887/ 500 417

Телефони на социални работници:
Г. Кърова – 0887500411
В. Колева - 0887500429