Дневен център

Специалисти, интервенции

Педиатър
Лекар – физикална рехабилитация
Медицинска сестра
Психолог
Логопед
Рехабилитатор
Кинезитерапевт
Специален педагог
Тифлопедагог
Ресурсен учител
Възпитател

Квалификацията на екипа позволява по време на престоя си в Дневния център децата да се придържат към медикаментозните си терапии.