Център за ранна интервенция и рехабилитация

В центърът за ранна интервенция и медицинска рехабилитация се извършва диагностика и ранна интервенция на високо рисковите деца, както и комплексна рехабилитация на деца с церебрална парализа и други невро-мускулни и ортопедични заболявания, психични отклонения и логопедични проблеми.

Медицинска рехабилитация

Медицинската рехабилитация цели:
• да подобри мозъчната дейност и двигателните възможности на детето
• да подобри равновесието и координацията
• да коригира нарушения мускулен тонус
• да изгради схема на тялото и ориентация в пространството
• да предотврати бъдещи дефицити и контрактури

1. Диагностика
Тя включва преглед и обследване на:
- невро педиатричен статус – общото развитие на детето
- примитивна рефлексология
- патологична рефлексология
- невро-кинезиологична диагностика по Войта – степен на координационните нарушения
- мотоскопия – спонтанна моторика на детето
- изследване на груби моторни функции (GMFCS)
- измерване на груби моторни функции (GMFM)
- изследване на мускулния тонус – тест на Ашурт (MAS)
- тест на Малет – при РТУРС след 3 год.възраст
- тест – скала за активни движения – до 3 год.възраст при РТУРС
- класификационна система на комуникативните функции при индивиди с церебрална парализа
- ъглометрия - определяне обема на активно и пасивно движение в ставите

2. Кинезитерапия
Мануална терапия
Мануалната диагностика и терапия има основна задача да открие и отстрани нарушенията в ставната игра както и да премахне свързаните с нея рефлекторни промени в периферията и някои вътрешни органи.Чрез ръцете си мануалният терапевт търси блокажа или неблагополучието в периферни стави или гръбначен стълб. След като се открие причината може да се приложи мобилизация. Това е една от най-честите методики за мануална терапия, състояща се от многократни повтарящи се и пружиниращи движения в рамките на ставната игра. Пациента може да постигне резултат и с автомобилизацията ако е обучен от мануален терапевт.
Най-висшата степен е манипулация или мобирлизация само, че с тласък, която се извършва винаги в неболезнената посока.
Постизометрична релаксация /ПИР/ представлява елегантната форма на мануалната терапия не само за постигане на идеална релаксация, но и за много ефикасно и трайно обезболяване. Поради това, много често мануалният терапевт започва с ПНР, след което са достатъчни няколко мобилизации за постигане на отблокирането.

Войта - рефлекторна кинезитерапия
Рефлекторно придвижване по Войта – препоръчва се като интензивно лечение от 1 до 18 месеца и като допълващо до 5 годишна възраст. Методологията включва: рефлекторно завъртане и рефлекторно пълзене. Пусковата зона се стимулира 1 до 3 минути.

Бобат - невроразвойно лечение по стимулиране на равновесни реакции, стимулиране на реакции на изправяне, създаване на двигателни умения, автоматизиране на двигателните умения в ежедневието.

Активна кинезитерапия включва:
- аналитична кинезитерапия след 5 год.възраст
Цели чрез активни упражнения да засили определени мускули и мускулни групи – паравертебрална мускулатура, коремна мускулатура, мускули на крайниците, които са антагонисти на спастичните/ригидните мускули имащи отношение към гравитацията.

- обучение в придвижване
Това са активни упражнения с помощни уреди даващи възможност за придвижване в пространството с опора и самостоятелно стимулиране на определени мускулни вериги, изработване на двигателни умения автоматизиране на същите.

Пасивна кинезитерапия
Пасивната кинезитерапия под формата на масаж и стречинг има специфично действие – стимулира перцепцията, профилактира контрактури и декубитуси. Прилага се и при хипотрофии.

Позиционно лечение
Вертикализатора се използва при деца с различни форми на фиксирана церебрална парализа, за да стимулира сензорната интеграция да активира и засили контрола на главата, трупа и крайниците. Подобрява ориентацията за схема на тялото в пространството, стимулира антигравитационните механизми, предпазва и забавя появата на деформитети.

Вестибулаторна стимулация
Дава богата сензорна информация на детето за разположението на тялото в пространството, подобрява неговия баланс и стабилност, равновесие и координация.


3. Физиотерапия
- нискочестотна електротерапия
Електростимулациите проправят подтиснатите нервни пътища и подобряват медиацията, поддържат контрактилната способност на паретичните мускули, техния метаболизъм и трофика, активират процесите на реинервация и ремиелинизация. Засилват слабите мускули в зависимост от нивото и степента на засягане. Стимулират и поддържат сензорната интеграция. Прилага се при заболявания на централната и периферната нервна система.

- галванизация и електрофореза
При деца с родово-травматично увреждане на раменния сплит, галванизацията се прилага след 1 мес.възраст, а електрофорезата с Nivalin след 6 мес.възраст. Целта е снемане на функционалния блок и подобряване на медиацията, за правилно протичане на реинервационните процеси и възстановяване обема на движенията.

- магнитотерапия
Прилага се нискочестотно импулсно магнитно поле, тъй като подобрява отлагането на кислорода в тъканите, стимулира оксидативните процеси: аксонната реинервация. Показана е при новородени с хипоксемично-исхемична енцефалопатия, мозъчен оток или мозъчен кръвоизлив.

- термотерапия
Използва се под формата на топлинни или студови процедури. Има миорелаксиращ и трофичен ефект. При функционални контрактури поддържа биомеханиката на мускулите и сухожилията.


- лазер терапия
Прилага се за намаляване на мускулния хипертонус и саливацията за стимулиране на идеомоториката и спонтанните движения, както и при говорно изоставане.

- екстракорпорална ударно-вълнова терапия
Използва се високо интензивна звукова вълна, която взаимодейства с третираните телесни тъкани, което води до повишаване скоростта на метаболизма, стимулиране микроциркулацията, активиране неоваскуларизацията на епидермиса. Стимулира се продукцията на Колаген, миорелаксация и др.
Прилага се при деца от 2 до 18 год.възраст за редуциране на мускулния спастицитет/ригидитет при запазен пасивен обем на движение в съответната става.

- хидротерапия
Използва се с цел миорелаксация при деца със спастична церебрална парализа, а при хипотонична форма стимулира антигравитационните мускули. Има трофичен ефект, подобрява спонтанната двигателна активност и перцепцията при сензорната интеграция. При деца от 1 до 3 год.възраст подпомага изграждането на схемата на тялото.

- механотерапия
Механичните уреди или електроуреди (велоергометър, бягаща пътека, гребен тренажор, степер, мотомед) се използват за засилване на определени мускулни и/или мускулни групи, както и за подобряване на координацията и обема на определени двигателни актове и елементи от двигателния акт.
- сектор за високо честотни токове е отделен с екранирани кабини. Това са УВЧ и радар. Тяхното действие е на принципа на микровълновите фурни тоест създават ендогенна топлина (вътре в тъканите става загряване чрез трептене на молекулите). Действат противовъзпалително, болкоуспокояващо и трофично).

- Светолечение
Сектор светлотерапия разполага с апарат за ултравиолетови лъчи и лампа Солукс с лъчи от видимата светлина с топлинно действие. На базата на УВ лъчи се дължи бактерицидния ефект на бактерицидните лампи.
Ултравиолетовото облъчване въздейства чрез общо УВО лъчение и ултравиолетова еритема, която има сложна рефлексна дъга, включваща различни етажи на нервната система: периферно във вид на аксон рефлекс в гръбначния мозък -сегментарен рефлекс в хипоталамуса и кората на главния мозък. УВЕ се постига след предварително снемане на биодозата за лампата и пациента. Прилага се при бронхити, псориазис, бронхопневмонии.
Солукс лампата е топлинна лампа и в зависимост какъв ефект искаме да постигнем слагаме син или червен филтър.
- ултразвук – Електрическата енергия се превръща в механична и в главата на ултразвуковия озвучител (пиезоелектричен кварцов кристал) механичните третения се предават на третираното място. Между кожата и ултразвуковата глава се поставя поемен гел (лекарствен или индиферентен). Процедурата се нарича фонофореза, чийто физиологично действие е да повлияе контрактури, келоидни натрупвания, дефекти на кожата и подкожието, отоци.

3. Биофийтбек
Зала по биофийтбек ще заработи до 1 месец и ще разполага с:
- ЕМГ – мио трак инфинити – чрез който се задейства мускулната електростимулация и така се помага на пациентите да подобрят волевата активация на целевите мускулни групи. Има опция, която се състои от няколко видео игри предназначени за развитие на умения за мускулна саморегулация по забавен и увлекателен начин.
- Минибоард – представлява система с интерактивни компютърни игри за тренинг на концентрация, равновесие и невромускулна координация, както и за тренинг на вестибуларния апарат.