Център за ранна интервенция и рехабилитация

В центърът за ранна интервенция и медицинска рехабилитация се извършва диагностика и ранна интервенция на високо рисковите деца, както и комплексна рехабилитация на деца с церебрална парализа и други невро-мускулни и ортопедични заболявания, психични отклонения и логопедични проблеми.

Заболявания

Към високорисковите новородени деца спадат:
- недоносени – родени преди 33 гестационна седмица;
- незрели - под 1500 гр.;
- родени с асфиксия, хипоксемична исхемична енцефалопатия;
- деца с мозъчен кръвоизлив и/или перивентрикуларна левкомалация;
- многоплодна бременност;
- генетични заболявания, вродени аномалии, инфекции.
Всички те, в резултат на незрялост или аномалия на мозъка, на даден етап от своето развитие могат да получат двигателно увреждане или увреда на други функции (говор, фина моторика), сензорни, обучителни, когнитивни или поведенчески нарушения и на по-късен етап да оформят церебрална парализа.
Това налага ранна интервенция и рехабилитация с цел превенция на бъдещи дефицити.

В центъра се приемат деца за комплексна рехабилитация със:

1. Заболявания на централната или периферната нервна система с нарушение в моториката с или без изоставане в нервно-психичното развитие:
- специфични разстройства на двигателната функция;
- централно координационно смущение;
- церебрална парализа с/или без епилепсия;
- родово - травматично увреждане на раменния сплит;
- спина бифида, енуреза;
- след невро - хирургични интервенции;
- невро-мускулни заболявания.

2. Ортопедични заболявания:
- тортиколис;
- вродена луксация на тазобедрени стави;
- след ортопедични интервенции;
- гръбначни изкривявания.

3. Вродени аномалии с двигателен дефицит.

4. Генетични заболявания с двигателен дефицит.