Екип

Медицински и немедицински персонал

В Дома за медико-социални грижи за деца работят общо 7 мултидисциплинарни екипа - по един за всяко отделение или жилищен блок. Общият брой на служителите е 165.

РЪКОВОДИТЕЛИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

Д-р Ст. Джанкова - директор

Димитричка Йорданова - главна медицинска сестра

НАЧАЛНИЦИ НА ОТДЕЛЕНИЯ:

Д-р Жанета Николова – Приемно-карантинно отделение

Д-р Янка Щилянова – Отделение за недоносени

Д-р Първолета Нихризова – Отделение „Малформации“

Д-р Нели Николова – ръководител на Центъра за ранна интервенция и рехабилитация

Д-р Емилия Тодорова – Жилищен блок 1


МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ:

Д-р Стелла Хараламбиева - физ.рехабилитация

Ася Христова - кинезитерапевт
Антоанета Димитрова – кинезитерапевт
Биляна Неделчева – рехабилитатор
Валентина Цанева - рехабилитатор
Венцислав Николов - ерготерапевт
Вержиния Маркарян - кинезитерапевт
Дарина Станева - рехабилитатор
Донка Барусова – рехабилитатор
Марина Маринова - рехабилитатор
Свилен Стоянов – кинезитерапевт


НЕМЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ:

Психолози
Владимир Божков
Даниела Йосифова
Милена Велинова
Кристиан Иванов

Логопеди
Галина Добролевска
Невия Артюнова
Нели Могорова
Николета Иванова

Педагози
Атанаска Станкова
Весела Демирова
Доротея Ризова

Възпитатели
Божидарка Върбанова
Виолета Боева
Геновева Стоянова
Миглена Сапунджиева
Първолета Василева


Специалисти социални дейности
Веселина Николова
Гинка Кърова