Медицински и немедицински специалисти

Д-р Стефка Джанкова

Директор

Димитричка Йорданова

Главна медицинска сестра

Д-р Жанета Николова

Отделение "Малформации" с приемно-карантинен сектор

Д-р Янка Щилянова

Отделение за недоносени и новородени

Д-р Нели Николова

Център за ранна интервенция и рехабилитация

Д-р Венислав Стоянов

Жилищен блок

Д-р Стелла Хараламбиева

Физ.рехабилитация

Д-р Ивелина Недялкова

Ася Христова

Кинезитерапевт

Антоанета Димитрова

Кинезитерапевт

Биляна Неделчева

Рехабилитатор

Венцислав Николов

Ерготерапевт

Вержиния Маркарян

Кинезитерапевт

Дарина Станева

Рехабилитатор

Донка Барусова

Рехабилитатор

Марина Маринова

Рехабилитатор

Свилен Стоянов

Кинезитерапевт

Владимир Божков

Психолог

Даниела Йосифова

Психолог

Юлия Йончева

Рехабилитатор

Галина Добролевска

Клиничен логопед

Невия Попова

Логопед

Нели Могорова

Логопед, специален педагог

Катя Минова

Психолог

Весела Демирова

Монтесори терапевт

Доротея Ризова

Педагог

Божидарка Върбанова

Възпитател

Виолета Боева

Възпитател

Миглена Сапунджиева

Възпитател

Вероника Костадинова

Педагог

Веселина Николова

Специалист "Социални дейности"

Гинка Кърова

Специалист "Социални дейности"

Гергана Пандова

Рехабилитатор

Николай Николов

Рехабилитатор