Медицински и немедицински специалисти

Димитричка Йорданова

Главна медицинска сестра

Д-р Жанета Николова

Отделение "Малформации" с приемно-карантинен сектор

Д-р Янка Щилянова

Отделение за недоносени и новородени

Д-р Нели Николова

Център за ранна интервенция и рехабилитация

Д-р Емилия Тодорова

Жилищен блок

Д-р Стелла Хараламбиева

Физ.рехабилитация

Ася Христова

Кинезитерапевт

Антоанета Димитрова

Кинезитерапевт

Биляна Неделчева

Рехабилитатор

Венцислав Николов

Ерготерапевт

Вержиния Маркарян

Кинезитерапевт

Дарина Станева

Рехабилитатор

Донка Барусова

Рехабилитатор

Марина Маринова

Рехабилитатор

Свилен Стоянов

Кинезитерапевт

Юлия Йончева

Рехабилитатор

Галина Добролевска

Клиничен логопед

Нели Могорова

Логопед, специален педагог

Весела Демирова

Монтесори терапевт

Виолета Боева

Възпитател

Веселина Николова

Специалист "Социални дейности"

Гинка Кърова

Специалист "Социални дейности"