Новини

Иновации в рехабилитацията

  • 6/19/2023

Част от технологичните иновации, внедрени в практиката на специалистите от Центъра за ранна интервенция и рехабилитация към Дома за медико-социални грижи за деца – Варна, бяха представени по време на регионална конференция, организирана от ДГ „Горска приказка“ с подкрепата на община Варна. Темата на форума бе „Използване на иновативните технологични средства за социализацията, обучението и приобщаването на децата в предучилищна възраст в образователната среда“.
„Стъпвайки на технологичния напредък и на високия професионализъм на екипа, ние се опитваме да извлечем максимума при подготовката на децата за адаптация и приобщаване към предучилищната и училищна среда. Нашата роля е да постигнем автономност при децата, за да могат те сами да прекрачат прага на образователните институции, да се чувстват уверени в себе си и в собствените си възможности. В годините назад имаме стотици подготвени и успешно адаптирани деца в масови детски градини и училища, предвид факта, че ежегодно работим с около 500 малки пациенти“, обясни пред участниците в конференцията д-р Нели Николова, завеждащ лекар на Центъра за ранна интервенция и рехабилитация. Тя презентира ползите от имплементирането на системите за 3D виртуална реалност – „Нирвана“ и за локомоторна терапия LokoHelp“ при рехабилитацията на децата с проблеми в моториката.
„Всеки специалист, желаещ да се развива и да предоставя нови и по-качествени услуги, внедрява нови технологии в своята работа. Воден от това убеждение, мултидисциплинарният екипи в Центъра за ранна интервенция и рехабилитация към ДМСГД – Варна, въведе още преди 4 години в комплекса от дейности Робот за асистирана терапия – за ходене с апарат, наречен „Система за локомоторна терапия LokoHelp“. От миналата година Центърът ни разполага и със система за 3D виртуална реалност – „Нирвана“ за двигателна и когнитивна неврорехабилитация, която е уникална за града ни. Един от големите й плюсове е, че комбинира двигателната рехабилитация с обучителния процес“, обясни д-р Николова.
Ето какво каза още тя:
„Апаратът за 3D виртуална реалност за двигателна и когнитивна невро-рехабилитация е уникална мулти-сензорна иновативна технология. Включен към комплекса рехабилитационни процедури, той ускорява и подобрява възстановителния процес, подпомага работата на специалиста –рехабилитатор, подобрява качеството и ефективността на самата рехабилитация.
Рехабилитаторът има възможност да подбере подходящите игри и нивото на сложност спрямо потребностите на всяко дете индивидуално и да работи за преодоляване наличните дефицити едновременно в много сфери – двигателна, когнитивна, обучителна (внимание, концентрация, емоционална и поведенческа сфера). Рехабилитират се едновременно всички области на тялото – глава, врат, горни крайници, торс, долни крайници.
Децата бързо се увличат във виртуалната среда, следвайки насоките на рехабилитатора. Под неговия контрол и с неговата помощ свободно преследват поставените цели и задачи. Неусетно стават активната страна в рехабилитационния процес, получавайки обратна аудио-визуална връзка. Мотивирано, работейки върху себе си и своите дефицити, децата повишават своята активност. Тази мотивация е толкова силна, че с удоволствие изпълняват останалите рехабилитационни процедури – ЛФК, ерготерапия, бобат терапия и др. Бързайки да получат наградата – работа с 3D Нирвана.
С този апарат се скъси времето за адаптация и създаване на доверена връзка между дете-рехабилитатор. Самото дете става двигател в своя рехабилитационен процес и ко-терапевт на своите проблеми и дефицити, съвместно с рехабилитатора.
С виртуалната система помагаме на всички деца с нарушена моторика (двигателни проблеми) от различен произход – нарушения в централна и периферна нервна система, различни видове ДЦП, родово-травматична увреда на раменния сплит, невро-мускулни заболявания, състояния след инсулт, след възпалителни заболявания на мозъка, вродени и генетични заболявания, състояния след ортопедични и невро-хирургични интервенции и травми.
Честотата и продължителността на работата с този апарат е строго индивидуална при всяко дете. Апаратурата дава възможност да се работи с и без помощни средства, както и на инвалидна количка. Предвид светлинните и звукови стимули, тя е неподходяща при деца с епилепсия и повишена мозъчна активност. Не е подходящ при деца със значително умствено изоставане, поради неразбиране на поставените в игрите задачи.
От декември 2022 г. до момента сме осъществили 160 терапевтични сесии при 27 деца от 2,6-години до 17 –годишна възраст.
Роботът за асистирано ходене – Локохелп, с който разполагаме от месец ноември 2018 г., е високотехнологичен уред, обучаващ мозъка в правилно движение на долните крайници за прохождане, походка – размер и дължина на крачката, постурален контрол на главата и тялото до автоматизиране на тези движения. С този уред поддържаме и развиваме движенията в ставите, работим върху спастичната или хипотоничната мускулатура.
Общо до сега са направени 1655 процедури при 113 деца от 3 до 17-годишна възраст със заболявания на нервната система – ДЦП, инсулти, травми, възпалителни заболявания – след енцефалити и менингити.
Уредът дава възможност за индивидуална програма, скорост и натоварване спрямо възможностите на децата. Същите, гледайки се в голямото огледало са щастливи, че ходят сами, а при по-голяма скорост „бягат“. С този робот, стимулирайки детето, работим върху автономията му, мотивирайки го, че може само да постигне всичко.
Тези високотехнологични иновативни системи се прилагат комплексно със стандартните физиотерапевтични и кинезио-терапевтични процедури в комплексната работа на мултидисциплинарния екип – педиатър, физиотерапевт, рехабилитатор, кинезитерапевт, ерготерапевт, психолог, логопед, монтесори терапевт.
Следваме индивидуалния подход спрямо потребностите на всяко дете като подпомагаме неговото правилно двигателно и нервно – психологическо развитие. Подкрепяме родителите през целия този период, за да осигурим по-добро бъдеще и реализация напред във времето на техните деца.“