За ДМСГД

Структура

МЕДИЦИНСКИ БЛОК 148 легла

ЖИЛИЩЕН БЛОК 32 легла

АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ БЛОК

ОМ - Отделение за

деца с хронични заболявания

(вродени малформации и

придобити увреждания)         30 легла

и

Приемно-карантинен

сектор                                       20 легла

ЖИЛИЩЕН БЛОК

РЕЗИДЕНТНА ГРИЖА

- 32 легла

 

 

 

 

Административен

сектор

ОНН - Отделение за отглеждане

на недоносени и новородени

деца                                 

                                                  20 легла

Стопански сектор

Център за ранна интервенция и

рехабилитация на деца

(ЦРИР)                                            38 легла

Амбулаторна рехабилитация

200-300 деца

Физиотерапия

Сектор майки (кърмачки) и майки придружителки

 

Дневен център за деца от 0 до 7 г. с увреждания на опорно-двигателния апарат от периферен или централен произход с или без психични затруднения      40 легла

 

 

 

 

 

 

 

 

Млечна и топла кухня

ОБЩ ЛЕГЛОВИ ФОНД - 180 ЛЕГЛА