За ДМСГД

Структура

 

ОБЩ ЛЕГЛОВИ ФОНД – 200 ЛЕГЛА

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКИ БЛОК

 

 

ЖИЛИЩЕН БЛОК

 

ПКО - Приемно-карантинно

отделение 20 легла

 

 

Жил. Блок 1 47 легла

в т.ч.:

- Център за социална рехабилитация и

интеграция на деца

от ДМСГД-Варна - 18 легла

 

 

ОМ – Отделение за

деца с хронични заболявания

(вродени малформации и

придобити увреждания) 30 легла

 

ОНН– Отделение за отглеждане

на недоносени и новородени

деца 25 легла

 

Жил.блок 2 - 25 легла

в т.ч.:

- Сектор за дневна грижа

за деца от 0-5 год. с

леки медицински

проблеми и хронични

заболявания - 17 легла

 

 

Дневен център за деца

от 0 до 7 г. с увреждания на

опорно-двигателния апарат

от периферен или централен

произход с или без психични

затруднения за деца с

увреждания 16 легла

Жил.блок 3 - 37 легла

в т.ч.:

- Сектор за дневна грижа

за деца от 0-5 год. с

леки медицински

проблеми и хронични

заболявания - 16 легла

Център за ранна интервенция и рехабилитация на деца:

-          Физиотерапия

-          Сектор майки (кърмачки) и майки придружителки