Новини

Бърз тест за проблеми с речта прилагат логопедите

Диагностика и превенция на езика за деца. Това е бърз тест за оценка на комуникативното, езиковото и графомоторното развитие на деца, който прилагат логопедите в Дома за медико – социални грижи във варненския квартал „Виница“. Той изследва степента на социализация и комуникация, графизъм, разбиране и изразяване, обясни Нели Могорова, логопед и специален педагог в Дома. Тестът е безплатен и е подходящ за всички деца, за които има съмнения за езикови проблеми и говорни нарушения. Нели Могорова обясни, че сред срещаните такива са ринолалия (носов говор), заекване, общо речево недоразвитие, дизартрия (нарушение на произношението), дислексия (нарушение на процеса на четенето), дисграфия (нарушение на процеса на писането), алалия (недоразвитие на речта), дислалия (нарушение при произнасянето на звуците) и т.н.
Логопедичната дейност е част от работата в Центъра за ранна интервенция и рехабилитация в Дома. Чрез ранната логопедична интервенция се предоставят възможности за компенсиране на комуникативните способности или свеждането им до граници близки до нормата за календарната възраст, както и за превенция по отношение на езиково-говорното развитие на децата. Изследването на логопедите започва още в кърмаческа възраст, когато се формират вокализацията, вербалната продукция и комуникативните сигнали.
В Центъра работят и специални педагози, които се концентрират върху работата с деца със специални образователни потребности. Те използват индивидуални образователни програми, съобразени с потребностите и възможностите на всяко дете. Прилагат се различни методи и средства на работа, сред които монтесори терапия, сензорна интеграция, арт терапия и занимания в Библиотеката на играчките.
В Центъра за ранна интервенция и медицинска рехабилитация в Дома за медико-социални грижи за деца работят висококвалифицирани специалисти. Престоят, прегледите, консултациите и рехабилитационните процедури, предлагани в него, са безплатни.