Новини

Атестационна проверка

На 11-12.VІІІ.2011 година в ДМСГД се проведе атестационна проверка от комисия на Министерство на здравеопазването. Директорът беше оценен с най-висок резултат, а дейността на персонала и екпа на Дома беше определена много високо за медицинските и социални грижи, които полага за децата.