Новини

ISO 9001:2008

На 11 август 2014 г. в ДМСГД се проведе ресертификация по ISO 9001:2008 за период от 3 години в прилагането на медицински услуги за деца - диагностика, лечение, рехабилитация; социални услуги при деца- психологическа помощ, логопедична и педагогическа помощ, кинезитерапевтична помощ и социална услуга- Дневен център за деца със специални нужди.