Новини

Обучение по Проект„Библиотека на играчките”

Двудневно обучение с медицински и немедицински специалисти от ДМСГД се проведе на 21 и 22. 03. 2011 г. по Проект „Библиотека на играчките”, финансиран от Фондация за децата в риск по света (WWO -Worldwide Orphans Foundation) и партньор от българска страна Сдружение "О.А. Милосърдие".
Цел на Проект „Библиотека на играчките” е:
 Създаване на среда за игра и учене.
 Предоставяне на ресурс в подкрепа на работата с деца.

Играчките са селектирани на базата на приноса им към когнитивното, физическото, социалното и емоционално благополучие на децата. Те са съобразени с изискванията на ЕС по стандартите за безопасност и партньорство с производители по време не Международния панаир на играчките.

Предоставените по Проекта играчки стимулират основните области на развитие на детето от 0 до 3 години:
 Познание
 Фина моторика
 Обща моторика
 Социално / Емоционално развитие
 Общуване