Новини

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

Екипът на Дома благодари на всички специализирани структури и хора, които ни помогнаха да се организираме и възстановим нормалния ритъм на работа!
Благодарим и на стотиците граждани и фирми, които ни помогат да възстановим изгорелите вещи в складовото помещение!
Паричните средства, които целево ще набираме за възстановяване на парното стопанство може да се превеждат по:

Транзитна сметка на ДМСГД-гр.Варна,
BG04UBBS80023106107802
ОББ, клон Варна