Новини

421 деца са били на рехабилитация в ДМСГД - Варна през 2022 г.

  • 2/23/2023

421 деца са ползвали услугите на Центъра за ранна интервенция и рехабилитация към Дома за медико-социални грижи за деца – Варна (ДМСГД – Варна) само през изминалата 2022 г. Повечето от тях са с неврологични заболявания, сред които детска церебрална парализа, специфично разстройство в развитието на двигателните функции, хидроцефалия, микроцефалия, мозъчен инсулт. Работи се активно и с недоносени бебета, за да се избегне оформянето на патология, в следствие на преждевременното раждане и съпътстващите го проблеми.
26 % от децата са се оздравели напълно, при 70 % е отчетено значително подобрение. Едва при 4 % не е настъпила промяна и при нито едно дете няма влошаване на симптомите.
Центърът за ранна интервенция и рехабилитация е бил предпочетен от семейства както от Варна, така и от София, Бургас, Русе, Шумен, Балчик, Каварна и много други, въпреки че поради ограниченията, свързани с COVID–19, настаняването в базата на ДМСГД – Варна временно бе преустановено. От 20 февруари т.г. услугата ще бъде възобновена и децата с проблеми в моториката от градове, извън община Варна, ще бъдат настанявани с придружител за периода на терапевтичните процедури. За целта в сградата на Дома са обособени стаи, които са изцяло обновени и оборудвани за нуждите на малките пациенти. Престоят, прегледите, рехабилитацията и изхранването на децата на безплатни.
Рехабилитационният комплекс в ДМСГД – Варна е предпочитан, тъй като разполага с модерна апаратура и висококвалифицирани специалисти – педиатри, физиотерапевт, кинезитерапевти, рехабилитатори, логопеди, психолози, монтесори и ерго терапевти. Залага се на мултидисциплинарния подход в работата, на който се дължи и високата резултатност на терапиите. За всяко дете се изработва индивидуален рехабилитационен план, в зависимост от спецификата на заболяването и проблемите му.