Новини

Клубът на родителите стана на 3 години

  • 3/14/2022

Вече три години в Дома за медико-социални грижи за деца – Варна (ДМСГД – Варна) успешно функционира Клуб на родителя. Първоначално той бе създаден като Група за подкрепа на родители на деца със специални потребности, в рамките на работилниците за родители „Да пораснем заедно плюс“ по Програмата на УНИЦЕФ за ранно развитие на детето и подкрепа на родителството. След приключване на 11-те терапевтични сесии, по инициатива на самите родители, групата прерасна в клуб. Негови ръководители са монтесори терапевтите от ДМСГД – Варна Весела Демирова и Доротея Ризова, които имат сериозен опит в работата с деца със специални нужди.
Родителите, които участват в клуба, сами споделят, че вече са претърпели пълна промяна, както емоционално, така и визуално. „Припомниха си, че за да са щастливи децата, те самите трябва да се чувстват добре. Плахостта и неувереността им останаха на заден план, а на преден излезе желанието да заявят себе си, да изразят нуждите си и да реализират отдавна загърбени лични цели. Майките намериха упора една в друга. Започнаха да се събират, да излизат заедно, да си споделят съкровени чувства и проблеми, намериха упора в групата. Всичко това им даде сили и тласък да променят живота си към по-добро“, обясни Весела Демирова.
Клубът обединява хора на различна възраст и с различни професии. Общото между тях е желанието им да достигнат до повече родители, които имат нужда от подкрепа, предвид трудностите при отглеждане на дете със специални потребности. В тази връзка ДМСГД- Варна от години предлага услугата Дневен център за деца с двигателни и ментални дефицити от 0 до 7 –годишна възраст. Тя включва безплатен транспорт до Центъра и обратно, дневна грижа, съчетана с педагогическа подкрепа и работа със специалисти, според специфичните нужди на детето - психолог, логопед, кинезитерапевт, рехабилитатор, ерготерапевт и монтесори терапевт. Децата на родителите в Клуба също са или са били в Дневния център, където повечето от тях са проходили и проговорили с помощта на специалистите от ДМСГД - Варна.