Новини

Свижданията с деца, настанени за медико-социални грижи, ще са онлайн

  • 9/23/2021

Във връзка с извънредната епидемична обстановка в страната, със заповед на директора на ДМСГД-Варна, е определен следният ред за свиждания и информация за децата, настанени за медико-социални грижи:
1. Онлайн- свижданията и информацията ще се осъществява във вторник и четвъртък от 9,30-12,00 ч.
2. При поискване, родителите могат да получат и актуална снимка на детето от соц.работници: Гинка Кърова- 0887500411 и Веселина Николова-0887500429.
3.Информация по телефон могат да получават родители, чиито деца са в Отделение за недоносени всеки ден от 10,30 -11,30 ч. на телефона на централата 052/342304 - вътрешен 232 и GSM: 0887600425.
4. Редът и организацията за рехабилитация на деца остава непроменен.