Новини

ДМСГД-Варна обявява свободно работно място за лекар - началник отделение

  • 10/30/2019

ДМСГД-Варна обявява свободно работно място за длъжността:
„Лекар началник отделение” в ЖБ-резидентна грижа
Описание на длъжността: Организира и контролира работата в отделението в съответствие с нормативните актове на МЗ, Правилника за вътрешния ред и установените изисквания за работа с деца по отношение на диагностичната, лечебната рехабилитационната, профилактична и възпитателна дейност.
с място на работа – ДМСГД-Варна
с характер на работа – хуманно здравеопазване
Работно време: намалено 7 ч. сумирано съгласно месечен график
С изисквания за длъжността (могат да кандидатстват и лекари в пенсионна възраст):
Висше медицинско образование и специалност “Детски болести”;
Необходими документи: Представяне на лична карта,Заявление,Документи за завършено образование и специалност,Извлечение от трудова книжка
Срок за подаване на документи – до 18 ноември 2019 г.вкл..
Адрес: гр.Варна, кв.Виница, ул.Овеч № 2
Отдел „Човешки ресурси” от 8,00 до 16,00 ч.
Тел.контакт: 052/342403 и 0887500409