ДОБРЕ ДОШЛИ
Домът за медико - социални грижи за деца – Варна е открит на 17 ноември 1953 г. Той е структуриран в системата на Министерството на здравеопазването, разполага със 180 места за деца и в него работят 170 високо квалифицирани медицински и немедицински кадри – лекари, медицински сестри, рехабилитатори, кинезитерапевти, специални педагози, логопеди, монтесори терапевти, психолози и др. Всекидневно, 24 часа в денонощието, те се грижат за децата от Дома. Настанените за резидентна грижа деца с вродени или придобити увреждания, хронично болни и недоносени са 50.
Към комплекса е създаден Център за ранна интервенция и рехабилитация, който работи вече 18 години и обслужва около 230 деца годишно. Престоят, прегледите, консултациите, всички рехабилитационни услуги са напълно безплатни.
Тук има и Дневен център за деца от 0 до 7 години с увреждания на опорно-двигателния апарат от периферен или централен произход, с или без психични затруднения. В него се осигуряват общи грижи и специфична рехабилитация, които са безплатни за всички деца, насочени с направление.
В комплекса има и Отделение за недоносени деца. То е единственото във Варна, в което майката се настанява заедно с бебето.
 
С много професионализъм, грижи и любов, прилагайки най-високите стандарти за добра медицинска практика, да постигнем оптимални резултати и при възможност пълно възстановяване на физическото и психично здраве на децата, посещаващи Дневния център и Центъра за ранна интервенция и рехабилитация. Създали сме оптимална среда за живот на много рисковите деца – недоносени, деца с тежки увреждания. Семейната атмосфера е пренесена в заведението и заедно с 24-часовите медицински грижи тя осигурява комфорт, опора и перспективи на децата.
 
 
ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДМСГД-ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 2007-2011 Г.

Настоящият проект за развитие на ДМСГД-Варна има за цел да фокусира вниманието на ръководството на ДМСГД – Варна и на ръководителите на всяка медицинска и немедицинска структура в дома към подобряване и устойчиво развитие на качеството на структурите (условията), процесите и резултатите. Проектът е разработен в унисон с мисията и целите на ДМСГД – Варна и представлява инструмента за успешно реализиране на институционалните задачи.


І. Кредо

“Светът да приеме децата и децата да видят света”


ІІ. Мисия

“Превръщане на Дома от болнично заведение в Център за
рехабилитация и промоция на психическото и физическото здраве за деца с повишен медико-социален риск”
прочети повече >
Постигането на тези цели и ефективното решаване на проблемите по качеството в лечебното заведение ще се решат чрез формиране на нова философия по цялата изпълнителска верига

Философията включва:

• прилагане на процесен и системен метод;
• използване на подхода “структури - процеси - резултат” за оценка на качеството;
• недопускане на дефекти в диагностично-лечебния процес;
• стремеж към превенция на грешките, а не към тяхната корекция;
• непрекъснат мониторинг, анализ и оценка на качеството;
• постоянно обучение на персонала по въпросите на качеството;
• постоянно отчитане на удовлетвореността на външните (децата, техните родители и близки, партньорите) и вътрешните (работешите в дома) заинтересовани групи.

Професионална реализация и квалификация на кадрите:
1. Създаване условия за пълноценна професионална реализация и квалификация чрез:
1.1. участие в тематични следдипломни квалификационни курсове по СДК - отг. директор
1.2. участие на екипи от Дома в обучителната програма “Да растеш без родители” и запознаване с нея на целия персонал на ДМСГД - Варна - отг: директор
прочети повече >
 
 
Дневен център
   
ЦСРИ
   
Център за ранна интервенция и рехабилитация на деца
 
Ранната рехабилитация може да предотврати трайни увреждания, според специалист
ЧРД, Мариета и Миглена!
Дете с лицева аномалия проговори след работа с логопед
 
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА В ДМСГД-ВАРНА
ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ В ДМСГД-ВАРНА
ЗАПОВЕД ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА в ДМСГД-ВАРНА
Начало | За ДМСГД | Екип | Дейности | Дневен център | Партньори | Дарения | Галерия | Новини | Проекти | Полезно | Контакти
© 2009 www.dmsgd-varna.com Website by Web FX studio