Антикорупция и сигнали

Информация за начините по които се подават сигнали за корупция, съдържащи твърдения за извършени нарушения:
• Чрез онлайн формата към Комисията по превенция и противодействие на корупцията към МС
• e-mail: dmsgd_varna@abv.bg
• телфон на РЗИ-Варна: 052/613; 052/627-677
• На хартиен носител, чрез пощенска кутия с ключ, намираща се на портала на ДМСГД-Варна

Необходима информация при подаване на сигнал

При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:
• Три имена
• Вашия адрес за кореспонденция
• Телефон за контакт
• Данни за институциите, които вече сте информирали
• Адрес на електронната Ви поща