Видео галерия

Първите седем на децата с двигателни дефицити

Развитие е ключовата дума в първите години от живота на всеки човек. В тази посока е необходимо да са насочени и основните усилия на родителите, които имат дечица с увреждания. Те обаче не биха могли да се справят сами. Необходима е помощта на специалистите, за да развие детето максимално своите способности и да постигне значителна независимост. В Дома за медико-социални грижи за деца във Варна има Дневен център за деца с двигателни дефицити, които се отглеждат в семействата си.