Видео галерия

Ерготерапевт с безплатен скрининг на развитието на деца

Под формата на игра ще бъдат обследвани умения, необходими за ученето, поведението и участието на детето в ежедневните дейности.