Видео галерия

Център за ранна интервенция и рехабилитация

Специалистите от Центъра продължават да помагат на деца. През изминалата година те са работили в 342 деца.