Видео галерия

С музикотерапия Домът за медико-социални грижи за деца във Варна лекува своите пациенти

Музикотерапия за деца с двигателни и ментални проблеми предлага Домът за медико-социални грижи“. Сеансите се водят от музикалния педагог Първолета Василева, която има дългогодишен опит в работата с деца, включително с увреждания и специални потребности. Мястото на терапевтичните срещи е главното фоайе в Дома всеки вторник и четвъртък от 10,00 ч. до 10,30 ч. и от 10,30 ч. до 11,00 ч.