Проекти

Изпълнение на Проект на МЗ

Изпълнение на Проект на МЗ във връзка с разпределянето на средствата за членство на РБ в ЕС и Протокол от заседание на Съвета по европейска интеграция от 25.05.2006 г.
Наименование на проекта: „Саниране сградата на ДМСГД-Варна” – подмяна на дограма и изолация на северната фасада на сградата, ремонт покрив, частичен ремонт на отоплителна и ВиК инсталация в размер на 100 хил.лв. – Срок – 3 месеца.