Проекти

Програма по обучение на кандидат-осиновители

Основните услуги, които се предлагат, са даване на теоретични и практически познания за подпомагане на родителите за интеграция на децата в семейството и обществото, отглеждане на децата, отговарящо на съвременните достижения в областта на детската физиология и психология и стандартите за добра грижа.
Първият етап на обучението включва теми касаещи постигането на физически комфорт на детето, физиология и нервно-психично развитие на детето в ранна възраст, норма и патология, хранене, сън, връзка с майката, взаимодействие и игри и др. Темите се водят от педиатър, психолог и клиничен психолог от Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене към МЗ.
Вторият етап на обучението цели обхващането на психологическите аспекти на осиновяването главно чрез т.н. психодрама. Той се провежда от психолог и психотерапевт.
Третият етап на обучението е чрез провеждането на индивидуални консултации, които включват първи впечатления и проблеми на вече осиновеното дете в семейството. След приключване на модула всички участници попълват анкетни карти специално разработени, за да се проследи тяхната удовлетвореност от предложената тематика и методи на обучение.
Програмата е организирана от Сдружение „Веста”, като финансирането е основно за възнаграждение на специалистите по обучение на кандидат осиновители. Срок: 1 година – 2000 г.