Проекти

Обучителна програма „Детето и неговите симптоми”

Програмата е френско-български проект в областта на психологията и психопатологията на ранната възраст, работа с клинични случаи на деца отглеждани в ДМСГД и техните семейства. Предназначена е за мултидисциплинарни екипи от ДМСГД, за подкрепа на реформата в ДМСГД.
Организатор е „Интердисциплинарен център за детето” – Бордо, Франция и българската фондация „Развитие на детето и семейството”. Финансиране на обучението на определените специалисти. Срок: ІХ. 2005 – 2008 г.