Проекти

Обучителна програма „Да растеш без родители”

Програмата е френско-български проект в областта на психология и психопатология на ранна възраст, работа с клинични случаи на деца отглеждани в ДМСГД и техните семейства. Включва 100 учебни часа, разпределени в 7 модула/годишно. Предназначена е за мултидисциплинарни екипи от ДМСГД, с основна цел – подкрепа на реформата в ДМСГД. В програмата се включиха - директор, лекар, психолози.
Организатор е „Интердисциплинарен център за детето” – Бордо Франция и българската фондация „Развитие на детето и семейството”. Програмата включва само финансиране обучението на определените специалисти. Срок: 1998 – м.VІ.2005 г.