Проекти

Програма „Надеждата на Хана”

В Програмата работят 12 различни специалисти, които обгрижват децата 24 часа на смени. Мултидисциплинарният екип се състои от: лекар, психолог, кинезитерапевт, медицинска сестра, педагог, детегледачка. Програмата включва между 9 и 12 деца с различни вродени или придобити увреждания. Целта е да се осигурят специфични грижи за тези деца, за да могат да развият пълния си психически и физически капацитет и в последствие да бъдат осиновени или реинтегрирани в биологичните си семейства. Всички специалисти от екипа преминават различни курсове на обучение за работа с деца със специални нужди – Синдром на Даун, вроден сърдечен порок, ДЦП с различни физически увреждания (полидактилия, липса на крайник и др.).
Помещението, в което се работи по програмата, беше ремонтирано и обзаведено с играчки и пособия за игра и стимулиране на децата от представители на фондация ‘Families are Forever International” гр. Портланд, щата Орегон, САЩ. Финансирането е основно за възнаграждение на специалистите от програмата - 52640 лв. за 4 години. Срок: 2000 – 2004 г.