Проекти

Програма „Внучето на баба”

В България за първи път в ДМСГД-Варна стартира и продължава да работи Програмата „Внучето на баба. 13 жени в пенсионна възраст работят по 4 часа на ден. Грижат се за по две деца. Децата в програмата се включват след предложение от мултидисциплинарния екип и обсъждане между психолозите на Дома и психолога на финансиращата агенция.
Идеята на програмата е в нея да бъдат включени деца с повишени индивидуални нужди. Например деца с проблеми в моториката, с храненето, с говора, деца с емоционален дефицит. Целта е в хода на работата да се изгради пълноценна индивидуална връзка между възрастния и детето, която да стане опора за преодоляване на проблема. На всеки три месеца децата се тестват с Денвър-тест и се изработва и представя на жените индивидуална – психологическа характеристика за всяко дете поотделно. Посочват се областите, при които трябва да се наблегне в работата, подчертават се успехите, указват се пропуските. Разработват се и се дават на жените материали за развитието на моториката, говора и социалното и емоционално – личностно поведение.
След всяко тримесечно тестване се изготвя и цялостен анализ за програмата и резултатите на децата. Този анализ се предоставя на директора на Дома, Агенция „Милосърдие” и Агенция „Спейс Чепин” САЩ. Резултат от програмата е бързото израстване на детето в индивидуално-личностен, психически план, преодоляване на възрастовото изоставане и най-вече детето се чувства специално и обичано от конкретен човек.
Програмата се финансира от Агенция „Спейс Чепин” – САЩ с координатор в България Агенция „Милосърдие” в размер на 1700 лв./месечно. Средствата се използват само за възнаграждение на жените, включени в нея. Стартира през 1998 г. и продължава да работи.