Новини

РАБОТА ЗА КЛИНИЧЕН ПСИХОЛОГ

  • 3/6/2019

Домът за медико – социални грижи за деца - Варна предлага работа за клиничен психолог на трудов договор. Изискванията към кандидатите са да са завършили висше образование по психология и специалност „Клинична психология”. Предметът на работа включва консултиране на деца и техните родители и съпътстваща психотерапевтична интервенция.
За повече информация: Л. Костадинова, специалист „Човешки ресурси“
052/ 34 24 03 ; 0887500409